Okna ideal 8000  
nowy wymiar energooszczędności...
Najnowocześniejsza technika i najwyższy komfort mieszkania.
To system łączący najnowsze rozwiązania techniczne dla uzyskania ponadprzeciętnych oszczędności energii poprzez ograniczenie przenikalności cieplnej całych okien. Wyrazisty i doskonały w formie design pozwala osiągnąć oryginalne rozwiązania architektoniczne.
 

ideal 8000


ideal 8000 round-line
   
System ideal 8000 to nowa propozycja firmy aluplast, w której duży nacisk położono na redukcję parametrów cieplnych. Możliwe było to dzięki zwiększeniu w serii ideal 8000 głębokości zabudowy profili do 85 mm, sześciokomorowej budowie kształtowników oraz systemowi trzech uszczelek. Współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m²K sytuuje go w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym.
Okno z PVC, to głównie profile i szyba, zatem optymalną sytuacją dla energooszczędności całej konstrukcji jest zapewnienie doskonałej współpracy obu tych komponentów i maksymalne wykorzystanie ich indywidualnych właściwości. Większa głębokość kształtownika w systemie ideal 8000, jak również poszerzenie wrębów szybowych dające możliwość szklenia okien dwukomorowymi pakietami szyb zespolonych, to przykład synergicznego wykorzystania właściwości komponentów, w imię zapewnienia Państwu dodatkowej korzyści.
Możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 cm pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Na przykład okno referencyjne o wymiarach 1230x1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m²K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m²K, czyli spełniający wymogi stawiane oknom w tzw. budownictwie pasywnym. Potrójny zastaw uszczelek poza polepszeniem termiki okien wpływa również na poprawę ich izolacyjności akustycznej. Dzięki wydzieleniu przez trzecią uszczelkę tzw. suchej komory w której pracują okucia, zwiększa się natomiast żywotność i trwałość mechanizmów okuciowych.
Podobnie jak wszystkie serie profili aluplast system ideal 8000 cechuje wielość wariantów konstrukcyjnych, wzajemna kompatybilność profili, a przede wszystkim swoboda w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania.