Okna energeto® - rodzaje  
Okna energeto® 4000
 
"bonding inside" - stabilność i bezpieczeństwo
 
Rozwiązanie firmy aluplast umożliwia wklejanie szyby w skrzydła bez konieczności stosowania używanych dotychczas wzmocnień stalowych. Funkcję nośną przejmuje pakiet szybowy. Związanie klejem szyby z profilem stabilizuje okno, ponieważ znaczna część obciążeń statycznych jest przenoszona przez szybę, bardziej odporną na zginanie niż profil skrzydła.
Stałe połączenie szyby ze skrzydłem zmniejsza ryzyko jego wykrzywiania, wyginania, a także osiadania. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko pęknięć szyb w wyniku naprężeń punktowych oraz wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji.
Sklejenie szyby z profilem to również doskonałe zabezpieczenie przed włamaniem, ponieważ tak zamontowana szyba nie daje się wypchnąć, co się czasem zdarza w “klasycznych” oknach z PVC. Kolejną innowacją jest zmiana technologii szklenia umożliwiającej wykorzystanie pełnej głębokości wrębu.

Mniej znaczy więcej.
Głębsze osadzenie szyby we wrębie, prowadzi do zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła liniowego mostka termicznego występującego na styku szyby z ramą skrzydła, co daje jeszcze lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem się rosy na krawędzi szkła.

Zalety technologii wklejania szyb:
- mniejsze ryzyko pękania szyb, brak miejscowych naprężeń szkła
- większa stabilność okien dzięki usztywniającemu współdziałaniu szyby
- zmniejszenie ilości przypadków pękania szyb w wyniku błędnego zaszklenia
- zwiększenie powierzchni przeszklenia – profile są niższe o ok. 10mm
- lepsza izolacyjność akustyczna poprzez bezpośrednie powiązanie skrzydła z szybą
- lepsze zabezpieczenie przed włamaniem

- brak możliwości wypchnięcia szyby ze skrzydła, dzięki obwodowej szczelinie z klejem

 
   

energeto® 4000


- współczynnik przenikania ciepła profili Uf=1,0 W/m²K, przy zastosowaniu odpowiednich pakietów szyb
- głębokość zabudowy 70 mm i sześciokomorowa budowa
- system z uszczelnieniem zewnętrznym
- zbadana odporność na włamanie do klasy WK2
- wąskie, klasyczne kształty profili
 
Okna energeto® 5000
 
Innowacja na miarę sukcesu - "powerdur inside"
 
Metalowe usztywnienia w profilach okiennych, wskutek wysokiej przewodności cieplnej, tworzą mostek termiczny i powodują pogorszenie ich właściwości termoizolacyjnych. Z tego też względu podjęte zostały próby zmierzające do wyeliminowania „słabego ogniwa”.
Rezygnując całkowicie ze stosowania stalowych wzmocnień, do konstrukcji profili wprowadzone zostały jednocześnie specjalne termoplastyczne wkładki wzmocnione włóknem szklanym wykonane z tworzywa o nazwie Ultradur® High Speed, produkowanego przez firmę BASF. Innowacyjna technologia koekstruzji profili PVC z zastosowaniem ścianek stabilizujących z Ultradur® High Speed nosi nazwę „powerdur inside”. Wkładki te z powodzeniem zastępują stal stosowaną w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC, zapewniając zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna.

Teraz ramy okna 60 % lżejsze.
W konstrukcjach okiennych wykonywanych w systemach energeto® za sztywność i wytrzymałość mechaniczną odpowiedzialne są szyby zespolone wklejane w skrzydła przy pomocy technologii „bonding inside” oraz system wzmocnień wykonywanych w technologii „powerdur inside”.
Dodatkową korzyścią stało się obniżenie ciężaru ramy okna aż o 60% wynikające z wyeliminowania stali w jej konstrukcji. Wpływa to na komfort pracy na stanowiskach produkcyjnych oraz podczas montażu okien na budowie. Mniejszy ciężar całego okna wpływa również na obniżenie kosztów jego transportu.
 
   

energeto® 5000


- współczynnik przenikania ciepła profili Uf=1,0 W/m²K, przy zastosowaniu odpowiednich pakietów szyb
- głębokość zabudowy 70 mm i sześciokomorowa budowa
- system z uszczelnieniem środkowym
- zbadana odporność na włamanie do klasy WK2
- wąskie, klasyczne kształty profili
- wzmocnienia Ultradur® High Speed w ramie i skrzydle
- dostępne w różnych wariantach kolorystycznych
 
Okna energeto® 8000
 
40% lepsze właściwości cieplne
 
Innowacje wprowadzone w systemach energeto® pozwalają na ograniczenie współczynników izolacyjności termicznej bez zwiększania głębokości kształtowników. Dzięki wyeliminowaniu wzmocnień stalowych mostki termiczne zostały zlikwidowane a współczynnik przenikania ciepła ram wynosi Uf = 1,0 W/m²K. Warto podkreślić, że parametry te udało się uzyskać już przy standardowej głębokości zabudowy profili, która wynosi 70 mm.

energeto® to nowy wymiar w projektowaniu okien, które są w stanie spełnić najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Każdy detal i zastosowane technologie są podporządkowane tej wizji. Systemy energeto®, już w standardowym rozwiązaniu, posiadają o ponad 40 % lepsze właściwości cieplne od stosowanych obecnie profili okiennych. Tym samym już przy standardowych pakietach szyb możliwe jest wykonanie okien do domów energooszczędnych, a przy zastosowaniu pakietów trzyszybowych również okien w standardzie domów pasywnych.

Zadbaliśmy przy tym, by poza doskonałymi właściwościami cieplnymi systemy energeto® zapewniły Państwu również komfort w zakresie izolacyjności akustycznej, jak też podwyższonej odporności na włamanie.
Bardzo niska przenikalność cieplna jest bez wątpienia najważniejszą i podstawową właściwością systemów okiennych energeto®.

Linia kształtowników okiennych energeto®, to najbardziej śmiała koncepcja profilowa ostatnich lat, oparta o trzy jednocześnie realizowane założenia:
1. Całkowitą likwidację konieczności stosowania stalowych wzmocnień kształtowników z PVC.
2. Wykorzystanie szyb zespolonych i technologii „bonding inside” (wklajanie szyby we wrąb skrzydła) do osiągnięcia zakładanych parametrów statycznych i cieplnych konstrukcji okiennych.
3. Możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników poprzez opcjonalne wypełnianie, po procesie zgrzewania konstrukcji, przestrzeni niektórych komór wewnętrznych określoną kompozycją poliuretanową w technologii „foam inside”.
 
   

energeto® 8000


- współczynnik przenikania ciepła profili Uf=0,98 W/m²K, przy zastosowaniu odpowiednich pakietów szyb
- głębokość zabudowy 85 mm i sześciokomorowa budowa
- system z uszczelnieniem środkowym
- zbadana odporność na włamanie do klasy WK2
- wąskie, klasyczne kształty profili
- wzmocnienia Ultradur® High Speed w ramie i skrzydle
- możliwość szklenia pakietami szybowymi o szerokości do 51 mm
- dostępne w różnych wariantach kolorystycznych
 
Okna energeto® 8000 foam inside
 
"foam inside" - wersja dla najbardziej wymagających
 
Systemy energeto®, to jedne z niewielu systemów okiennych, które pozwalają na tworzenie pasywnych konstrukcji okiennych, [okna o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 0,8 W/(m²K)], już przy użyciu podstawowej dwukomorowej szyby zespolonej o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,7 W/(m²K). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu w produkcji okien kolejnej nowinki technicznej wprowadzonej przez firmę aluplast, czyli technologii „foam inside”, polegającej na opcjonalnej możliwości wypełniania wewnętrznych komór kształtowników dodatkowym materiałem izolacyjnym po ostatecznym zgrzaniu ram ościeżnic lub skrzydeł.
Dzięki wprowadzeniu do komór profili specjalnej pianki poliuretanowej możliwe jest uzyskiwane niezwykle korzystnych wartości współczynnika przenikania ciepła profili. Wprowadzenie pianki poliuretanowej odbywa się przy zastosowaniu odpowiedniej maszyny aplikującej piankę do zaprojektowanych odpowiednio komór. Piana zwiększając swoją objętość wypełnia całkowicie przestrzeń ram okiennych aż po narożniki. Po wypełnieniu komór profili uzyskuje się współczynnik przenikania ciepła do Uf=0,82 W/m²K, co pozwala uzyskać współczynnik dla całego okna o wartości Uw=0,61 W/m²K.

Maksimum izolacji - minimum strat ciepła.
Zalety nowych rozwiązań i ich wpływ na termikę całego okna widać najlepiej obserwując wyniki badania wykonanego kamerą termowizyjną.
Na zdjęciu porównano produkowane obecnie standardowo okno (z prawej, poniżej) na profilach pięciokomorowych i pakietem dwuszybowym z oknem wykonanym przy wykorzystaniu najnowszych systemów energeto® ze wzmocnieniami z włókien szklanych, wypełnionych pianką termoizolacyjną, z pakietem trzyszybowym. Mimo znacznego zaawansowania stosowanych aktualnie systemów profili, ich dalsza optymalizacja pozwala na konstruowanie okien o współczynniku izolacyjności termicznej Uw lepszym o nawet 50%.Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt wydał na okna w systemie energeto® 8000 /foam inside
certyfikat rekomendujący je jako doskonałe rozwiązanie do domów pasywnych.
 
   

energeto® 8000 foam inside


- współczynnik przenikania ciepła profili obniżony dzięki wypełnieniu komór painką do Uf = 0,82 W/m²K, co pozwala na tworzenie okien o współczynniku Uw do 0,61 W/m²K
- większa stabilność dzięki zastosowaniu technologii wklajania szyb „bonding inside”
- możliwość szklenia pakietami szybowymi o szerokości do 51 mm
- systemy o głębokości zabudowy od 70 do 85 mm, z uszczelnieniem zewnętrznym i środkowym
- sześciokomorowa budowa profili
- wzmocnienia Ultradur® High Speed w ramie i skrzydle
- wąskie, klasyczne kształty profili
- podwyższona odporność na włamanie do klasy WK2